Jednym z zadań, jakie stoją przed właścicielem prywatnej posesji - jest wykonanie płotu w granicach działki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podjąć się tego przedsięwzięcia we własnym zakresie, tym bardziej, gdy zdecydujemy się na sprawdzone rozwiązanie systemowe. Ogrodzenie panelowe "krok po kroku", to kilkuetapowa instrukcja z wykazem kluczowych czynności, po zrealizowaniu której można cieszyć się funkcjonalnym płotem wokół własnej posesji/ogrodu. Aby jednak satysfakcja była pełna, a ogrodzenie trwałe, stabilne i estetyczne - warto też zapoznać się z praktycznymi wskazówkami.

Jak zamontować ogrodzenie panelowe - krok po kroku

Technologia i specyfika prac związanych z  budową ogrodzenia panelowego różni się nieco w zależności od tego - czy płot budowany będzie na płaskim, czy też na pochyłym terenie. Stawianie ogrodzenia panelowego na równej powierzchni jest zdecydowanie łatwiejsze, drobne trudności można napotkać w sytuacji, kiedy fragment działki zlokalizowany jest na skarpie/zboczu. Jeżeli pochyłości są niewielkie warto przeanalizować możliwość niwelacji i wypoziomowania terenu, bowiem montaż liniowy - równoległy do nachylenia zbocza lub zabudowa metodą schodkową - jest bardziej czasochłonna oraz kosztowniejsza (większe zużycie materiału). Dla potrzeb niniejszego poradnika, skupimy się przede wszystkim na poszczególnych fazach mocowania ogrodzenia panelowego na działce o płaskim ukształtowaniu.

Od czego zacząć montaż płotu systemowego z paneli?

Pierwszym etapem jest wyznaczenie trasy przebiegu ogrodzenia - wraz ze wszystkim ewentualnymi załamaniami, a także wytyczenie miejsc pod słupki narożne. Kolejnym punktem jest wyznaczenie lokalizacji dla bramy i furtki oraz zsumowanie długości całego obwodu bez tych elementów. Pozwoli to mniej więcej oszacować ilość przęseł i przybliżony koszt inwestycji (materiałów). W następnej kolejności należy osadzić i zabetonować słupki narożne na głębokości co najmniej 60 cm, jednak zaleca się wykopanie otworów na 80-100 cm. W sytuacji, gdy w granicy działki znajduje się powierzchnia asfaltowa/betonowa, to wówczas słupki przytwierdza się do podłoża za pośrednictwem specjalnych kotew.

Biorąc pod uwagę standardową szerokość przęseł (250 cm), grubość słupka oraz specyfikę mocowania paneli, osie otworów powinny być oddalone od siebie co 260 cm. Rzadko zdarza się, że na całej długości boku ogrodzenia uda się wpasować całkowitą liczbę paneli i zazwyczaj konieczna jest docinka ostatniego przęsła. Aby uniknąć nieestetycznie wyglądającego fragmentu płotu z dociętym panelem, można pokusić się o delikatne skracanie kilku ostatnich przęseł, dzięki czemu optycznie ogrodzenie prezentować się będzie o wiele korzystniej. -W przypadku wybrania takiego rozwiązania, trzeba pamiętać też o zmianie rozstawu słupków, do których mocowane będą skrócone panele - zwraca uwagę na istotny szczegół specjalista ds. kontroli i jakości.

Budowa ogrodzenia z paneli - kolejne etapy

Po wykopaniu otworów w linii ogrodzenia (najlepiej posłużyć się sznurkiem), należy zaznaczyć flamastrem na każdym słupku wysokość, jaka powinna wystawać powyżej poziomu gruntu, pamiętając o tym, że słupek musi nieco wystawać ponad panel/przęsło. Po wykonaniu tej czynności, można przystąpić do betonowania słupków. W wariancie zabudowy ogrodzenia z prefabrykowaną podmurówką, montaż betonowych łączników najlepiej wykonać na drugi dzień - po stężeniu zaprawy mocującej posadowione słupki.

Wykonując ogrodzenie panelowe krok po kroku, w dalszej kolejności prac można przystąpić do montażu poszczególnych przęseł. Wszystkie panele powinien znajdować się dokładnie w środku pomiędzy słupkami, z zachowaniem równej odległości do każdego z nich. Po właściwym wypozycjonowaniu i wypoziomowaniu przęsła, należy je zamocować trzema obejmami systemowymi z każdej ze stron (lub dwiema, gdy panel jest stosunkowo niski).

Niezbędne akcesoria do mocowania paneli ogrodowych

W celu prawidłowego zamocowania paneli ogrodowych, wymagane są wszystkie elementy, składające się na kompletny zestaw/system, mianowicie:

  • panele (przęsła) systemowe,
  • słupki standardowe,
  • obejmy do mocowania paneli do słupków,
  • bramka/furtka systemowa wraz z dedykowanymi słupkami i obejmami bramowymi (opcjonalnie),
  • brama wjazdowa wraz z dedykowanymi słupkami i obejmami bramowymi (opcjonalnie),
  • prefabrykowana betonowa podmurówka wraz z łącznikami (opcjonalnie).

Oprócz powyższych elementów i detali systemowych, profesjonalne mocowanie paneli ogrodowych wymaga użycia różnych przyrządów oraz dodatkowych akcesoriów. Do obliczenia obwodu ogrodzenia konieczna jest taśma miernicza - im dłuższa, tym bardziej precyzyjny pomiar. Niezbędny jest także sznurek, pozwalający na dokładne wytyczenie linii prowadzenia płotu oraz zachowanie odpowiedniego poziomu dla poszczególnych elementów/płaszczyzn ogrodzenia. Przydatna z pewnością okaże się również poziomica, flamaster oraz deska - dla uchwycenia i zachowania podczas przykręcania - optymalnego dystansu pomiędzy dolnym fragmentem przęsła a gruntem/podmurówką.

Mocowanie paneli ogrodowych - najczęstsze problemy

Wśród najpowszechniejszych problemów, jakie pojawiają się w trakcie mocowania paneli ogrodowych, są warunki gruntowe i terenowe. Skarpy i wszelkie nierówności powierzchni podłoża, przekładają się na konieczność zmiany technologii montażu ogrodzenia panelowego, z którą często wiąże się większa czasochłonności i koszty materiałowe. Wykonując ogrodzenie panelowe krok po kroku, nie sposób w pełni ustrzec się od wpływu obiektywnych czynników, które destabilizują i utrudniają pracę, jak np. twardy, kamienisty grunt, korzenie drzew czy niestabilne zbocze podatne na uplastycznienie (konieczność wzmocnienia). Duże problemy mogą pojawić się z chwilą, kiedy dojdzie do zaniedbania bądź zaniechania w zakresie precyzyjnego wytyczenia linii mocowania poszczególnych elementów ogrodzenia. Podczas montażu należy chronić słupki i przęsła przed miejscowym uszkodzeniem warstwy ochronnej (ocynk, lakier, otulina PVC), ponieważ wszelkie zarysowania powierzchni - mogą zainicjować proces zgubnej dla ogrodzenia panelowego korozji.