Postawienie ogrodzenia wokół działki staje się czynnością tak naturalną, jak budowa domu na zakupionej posesji. Chęć zabezpieczenia swojego terenu przed intruzami płotem ma nie tylko uniemożliwić im przekraczanie go, ale też pokazać, gdzie leży granica, której nie powinny nieproszeni goście przekraczać. Nie zawsze jednak właściciel posesji zdaje sobie sprawę, że sam musi przy stawianiu ogrodzenia ściśle trzymać się granic wyznaczonych przez geodetę. Słupek graniczny a ogrodzenie to temat, na który warto zwrócić uwagę przed rozpoczęciem prac.

Słupek graniczny a ogrodzenie – na co zwrócić uwagę?

Każda działka to określona figura geometryczna, która została kiedyś wydzielona za pomocą linii granicznych powstałych z przecięcia punktów granicznych. Właśnie w tych miejscach załamania granic geodeta ustawia znaki graniczne, które najczęściej występują jako kamienie lub słupki graniczne z zaznaczonym na wierzchu krzyżem, którego punkt przecięcia rozgranicza teren. Czasami znakami granicznymi są elementy zagospodarowania terenu, takie jak narożniki budynków, czy słupki ogrodzeniowe. Przy zakupie działki warto zwrócić uwagę, czy widoczne są słupki graniczne. Jeśli ich nie ma, zanim postawi się ogrodzenie, należy zwrócić się do geodety o wznowienie znaków granicznych lub rozgraniczenie. Na granicy działki z każdej strony geodeta wkopie słupek graniczny, a ogrodzenie nie będzie mogło tej granicy przekroczyć. Jeśli ktoś to zignoruje i postawi płot według własnego uznania, musi liczyć się z konsekwencjami, z jego rozbiórką w przyszłości włącznie. Jeśli kupuje się działkę zabudowaną i posiadającą ogrodzenie, a przy nim nie widać słupków granicznych, warto sprawdzić, czy rzeczywiście zostało ono postawione zgodnie z prawem w granicach lub na granicy działki, aby uniknąć w przyszłości kłopotów i konfliktów z sąsiadami, którzy mogą stwierdzić, że poprzedni właściciel postawił płot poza granicami swojej działki.

Widoczny słupek graniczny a ogrodzenie – jak sobie z tym poradzić?

Słupek graniczny a ogrodzenie to temat, który budzi wiele kontrowersji. Zasady są jasne, że słupki graniczne są po to, aby nie przekraczać granic działki podczas stawiania ogrodzenia. Nie można ich usuwać i powinny być widoczne. Jest to zapisane nawet w polskim prawie. Art. 277 kodeksu karnego wyraźnie mówi, że kto znaki graniczne usuwa, przestawia, czy niszczy lub czyni niewidocznymi, podlega karze grzywny, ograniczeniu lub nawet pozbawieniu wolności do lat 2. Wiele osób zadaje sobie pytanie, skoro nie można usuwać znaków granicznych i mają być widoczne, to jak postawić ogrodzenie w granicy? Najbezpieczniej od strony drogi będzie cofnąć nieco płot, tak, żeby widoczny był słupek graniczny, a ogrodzenie ustawić nie na nim, lecz obok. Kilka lub kilkanaście centymetrów nie powinno zrobić wielkiej różnicy, a jeśli postawi się lekką konstrukcję płotu, taką jak ogrodzenie panelowe, to jego grubość będzie niewielka i nie zabierze dużo miejsca.

Słupek graniczny a ogrodzenie między działkami

Nieco inaczej może wyglądać sytuacja kiedy ogrodzenie stawia się między dwiema sąsiadującymi działkami. Można się porozumieć z sąsiadem i postawić wspólny płot, ale najlepiej taką umowę mieć na piśmie. Aby nie naruszać obowiązujących przepisów i nie niszczyć znaków granicznych należy wypracować kompromis, który zadowoli obie strony. Można płot postawić w granicy swojej działki, a sąsiad za to, że zyska kilkanaście centymetrów więcej powierzchni może zobowiązać się dbać o słupek graniczny, a ogrodzenie, skoro będzie wspólną własnością, w takiej sytuacji może być finansowane przez obie strony. Jeśli jednak takiego porozumienia nie ma, warto wiedzieć, że w granicy swojej działki i tak płot można postawić nawet bez zgody sąsiada. W takim wypadku nie ma co liczyć na to, że będzie on partycypował w kosztach poniesionych na budowę ogrodzenia. Jeśli jednak nie postawi on swojego płotu i będzie traktował ogrodzenie jako wspólne, jest zobowiązany dokładać się do kosztów renowacji ogrodzenia w przyszłości. Sąsiad może oczywiście także pozostawić widoczny słupek graniczny, a ogrodzenie postawić własne w granicach swojej działki, ale ze względów estetycznych, a także i praktycznych nie jest to najlepsze rozwiązanie. Taki wąski pas między ogrodzeniami może porastać chwastami, a dodatkowo po jakimś czasie, kiedy przyjdzie płot odnowić, może to być bardzo utrudnione. Dodatkowo bardzo ucierpi na tym estetyka, jeśli sąsiadujące ogrodzenia będą w zupełnie innym stylu. Z tego względu najlepiej jest po prostu z sąsiadem się dogadać i ugodę sfinalizować na piśmie, gdzie konieczne będą podpisy obu stron.

Dlaczego warto ogrodzić dużą działkę?

Brak ogrodzenia dużego terenu nawet w przypadku oznaczenia go przed geodetę przy pomocy słupków granicznych, nie gwarantuje tego, że ktoś nie spróbuje tych słupków usunąć lub przestawić. Jeśli działka jest duża, czasem od razu nie zauważy się różnicy. Niestety takie sprawy są coraz częściej kwestią sporów między sąsiadami. Problemów można uniknąć jeśli po rozgraniczeniu, czy wznowieniu znaków granicznych od razu postawi się płot w granicach swojej działki. Trzeba pozostawić widoczny słupek graniczny, a ogrodzenie zbudować tuż przy nim po swojej stronie. Może to zapobiec w przyszłości sporom z sąsiadami. Najtańszymi sposobami na ogrodzenie dużej działki będą:

- tradycyjna siatka ogrodzeniowa,

- siatka leśna,

- ogrodzenie panelowe.

To ostatnie jest najtrwalsze i najbardziej solidne. Można je postawić bez podmurówki betonowej, co obniży koszty i przyspieszy prace. Montuje się je szybko i można to zrobić we własnym zakresie.

Ogrodzenie swojego terenu jest prawem każdego właściciela. Musi on jednak trzymać się przepisów i nawet jeśli samo postawienie płotu nie wymaga pozwolenia, jeśli nie przekracza on wysokości 2,2 m, to jednak zawsze warto sprawdzić, czy widoczny jest słupek graniczny, a ogrodzenie postawić w taki sposób, aby go nie naruszyć, w granicach swojej działki. Wtedy zyska się pewność, że nie trzeba go będzie w przyszłości przestawiać i że sąsiad nie będzie miał zastrzeżeń.