Ogrodzenie domu, czy firmy wydaje się dziś czymś tak naturalnym, że człowiek nawet nie zastanawia się nad innymi aspektami takiej decyzji. Najczęściej dopiero wtedy, gdy płot już stoi i przychodzi czas rozliczeń z fiskusem, niektórzy mogą okazać zdziwienie, kiedy przyjdzie zapłacić podatek. Czy w Polsce rzeczywiście należy płacić podatek od ogrodzenia? Kto jest do tego zobowiązany? Czy istnieją jakieś dodatkowe opłaty od posiadania ogrodzenia? Sprawdźcie.

Czy w Polsce obowiązuje podatek od ogrodzenia?

Polskie prawo przewiduje konieczność płacenia podatku od nieruchomości, który jest naliczany lokalnie przez gminy. Podlegają mu wszyscy właściciele nieruchomości z niewielkimi wyjątkami. W skład tego opodatkowania wchodzą grunty i budynki, za które muszą podatek odprowadzać wszyscy właściciele, a także znajdujące się na posesji budowle lub ich części, które podlegają opodatkowaniu wyłącznie, kiedy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ogrodzenie traktowane jest w świetle rodzimego prawa jako urządzenie budowlane wchodzące w skład budowli. Oznacza to, że należy również zapłacić podatek od ogrodzenia, ale tylko wtedy, gdy dotyczy to firmy, a nie osoby prywatnej.

Ile wynosi podatek od ogrodzenia?

O ile podatek od ogrodzenia działki posesji prywatnych nie jest naliczany, to już prowadzący działalność gospodarczą muszą go opłacać. Jego stawka ustalana jest przez gminę, na której terenie ogrodzenie się znajduje. Z reguły wynosi ona maksymalnie 2% rocznie od wartości kosztu budowy lub zakupu danego ogrodzenia. Warto wiedzieć, że podatek od ogrodzenia ustala się na podstawie wartości początkowej lub zaktualizowanej pomniejszonej o amortyzację. Przykładowo jeśli koszt ogrodzenia wynosił 30 tys. złotych i taką kwotę wpisano do ewidencji środków trwałych firmy, to podatek zostanie obliczony od tej kwoty. Stanowi ona też podstawę przy ustalaniu amortyzacji. Podstawę naliczenia podatku od ogrodzenia działki może stanowić też wartość rynkowa w przypadku, gdy budowla nie jest amortyzowana. Określa się ją na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę.

Podatek od ogrodzenia a firma we własnym domu

Właściciele prywatnych nieruchomości nie muszą płacić podatku od ogrodzenia, ale jeśli prowadzą oni działalność gospodarczą już tak. Sytuacja wydaje się mniej jasna jeśli dotyczy osoby, która prowadzi działalność we własnym domu. Nie tylko kwestia konieczności zapłacenia podatku od ogrodzenia działki, ale też ustalenie wysokości podatku od nieruchomości w tym wypadku może być bardziej skomplikowane i czasami zależy od interpretacji miejscowego urzędu. Samo Ministerstwo Finansów w zasadzie podkreśla, że dotyczy to podmiotów, które prowadzą w danym miejscu działalność z wyłączeniem funkcji mieszkalnej. Jednak jeśli w danym domu została wydzielona konkretna część przeznaczona na prowadzenie firmy, od tej części trzeba będzie zapłacić wyższy podatek od nieruchomości. Urząd może stwierdzić też, że skoro ogrodzenie zabezpiecza majątek firmy, to należy się od niego podatek. Warto o odpowiednią interpretację w danej konkretnej sytuacji poprosić urzędników, aby uniknąć sytuacji, w której należnego podatku przez niewiedzę się nie zapłaci i firma zostanie obciążona karą skarbową.

Podatek od ogrodzenia w innej formie

Niewiele osób wie, że istnieje inna forma podatku, w której ogrodzenie odgrywa również pewną rolę. Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenu, czyli tzw. podatek od deszczu płaci się jeśli działka wynosi więcej niż 3500 m2 i przynajmniej w 70 procentach jest zabudowana. Do zabudowy wlicza się również powierzchnię podmurówki ogrodzenia. Warto na to zwrócić uwagę, szczególnie że od stycznia 2022 roku przepisy te będą dotyczyć jeszcze większej ilości nieruchomości, ponieważ zaostrzono kryteria i opłaty będą obowiązywać na działkach powyżej 600 m2 przy zabudowie większej niż 50 procent powierzchni. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od tego czy na działce znajdują się urządzenia do retencjonowania wody, czy nie, ale warto brać tę kwestię pod uwagę przy wyborze ogrodzenia i mieć świadomość, że każda betonowa powierzchnia wliczana jest do ustalenia, ile procent działki jest zabudowane.

Jakie ogrodzenie wybrać, żeby podatek od ogrodzenia był niski?

Na wysokość podatku od ogrodzenia działki ma wpływ jego wartość, a skoro tak, warto wybrać takie, które będzie tanie, a jednocześnie dobrze zabezpieczy majątek firmy i spełni swoją funkcję reprezentacyjną. Mimo że siatka ogrodzeniowa jest najtańsza, ze względów estetycznych raczej nie nadaje się jako ogrodzenie nowoczesnej firmy, której zależy na wizerunku. Optymalnym wyborem będzie ogrodzenie panelowe, którego przystępna cena jest tylko jednym z jego atutów. Oto kilka pozostałych:

- łatwy i szybki montaż,

- wytrzymałość na trudne warunki atmosferyczne nawet do kilkudziesięciu lat w przypadku wyboru płotu panelowego z ocynkowanej ogniowo i pomalowanej proszkowo stali.

- estetyczny nowoczesny wygląd,

- możliwość szybkiej rozbudowy i wymiany pojedynczych paneli ogrodzeniowch w przypadku uszkodzenia bez konieczności rozbierania całego ogrodzenia,

- możliwość montażu bez podmurówki i ciągłych fundamentów, co wpłynie korzystnie przy obliczaniu powierzchni do ustalenia opłaty od deszczu.

Wymienione wyżej zalety ogrodzenia panelowego są z podatkowego punktu widzenia jedynie dodatkowymi atutami, które przemawiają na jego korzyść. Najważniejszym bowiem jest niska cena płotu panelowego, co ma duże znaczenie szczególnie w przypadku grodzenia dużych terenów, gdzie podatek od ogrodzenia nawet na poziomie 2% od jego wartości może stanowić niemałe obciążenie.

Podatek od ogrodzenia trzeba płacić wtedy, gdy jest ono związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warto o tym pamiętać już przy wyborze ogrodzenia, którego wartość będzie miała znaczenie w ustaleniu wysokości podatku. Nie można też zapomnieć o zgłoszeniu postawionego płotu jako budowli do opodatkowania. W przypadku wątpliwości, czy dane ogrodzenie będzie podlegało opodatkowaniu, czy nie, jeśli prowadzi się działalność we własnym domu, najlepiej zapytać o to miejscowych urzędników. Można też poprosić o interpretację prawną przepisów dotyczących konkretnej sytuacji na piśmie. Może to uchronić przed przykrymi konsekwencjami niedopełnienia obowiązku podatkowego w przyszłości.