Przy planowaniu grodzenia swojej posesji wiele osób zadaje sobie pytanie – jaki fundament pod ogrodzenie wybrać, aby pełnił on nie tylko rolę dekoracyjną, ale zapewnił stabilność całej ogrodzeniowej konstrukcji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę szereg czynników. Położenie terenu, rodzaj podłoża i materiałów, z których będzie wykonany płot, mogą mieć znaczenie w podjęciu decyzji o tym, jaki fundament będzie najlepszy w danym wypadku.

Jaki fundament pod ogrodzenie ciężkie wykonać w oparciu o rodzaj gruntu?

Na stabilność szczególnie ciężkiego płotu ma wpływ nie tylko materiał, z jakiego został on wykonany, ale też rodzaj gruntu oraz głębokość, na jakiej fundament pod ogrodzenie zostanie osadzony. Tam, gdzie musi on utrzymywać ciężką konstrukcję płotu murowanego, czy wykonanego z gabionów, a występuje nierównomierne osiadanie gruntu, należy zbudować go na całej jego długości poniżej strefy zamarzania. Jego głębokość zależy od tego, w jakiej strefie klimatycznej Polski będzie się budować.

Jaki fundament pod ogrodzenie stawiać w poszczególnych regionach?

Jako że występują znaczne różnice w głębokości stref zamarzania gruntu na różnych obszarach kraju, należy uwzględnić to w podejmowaniu decyzji, jaki fundament pod ogrodzenie postawić. Oto głębokości zamarzania w różnych strefach klimatycznych:

  • zachodnia i północno-zachodnia część Polski – 80 cm,
  • północna i środkowa część Polski – 100 cm,
  • południowa i północno-wschodnia część Polski – 120 cm,
  • krańce północno-wschodniej Polski – 140 cm.

Na gruntach, które nie zwiększają objętości w czasie mrozów, takich jak przepuszczalne piaski fundament pod ogrodzenie nie musi być tak głęboki i wystarczy osadzenie na 60 cm. Trzeba pamiętać jednak, że równie ważna jak głębokość jest szerokość fundamentu, która nie może być mniejsza niż szerokość samego ogrodzenia. Warto też przy stawianiu ciężkiego ogrodzenia na słabym podłożu, takim jak piaszczysta gleba, odpowiednio fundament uzbroić poprzez umieszczenie na dnie wykopu metalowych prętów. Ważna jest także pozioma izolacja przeciwwilgociowa z papy lub folii, którą wykonuje się na zwieńczeniu fundamentu wyprowadzonego z gruntu na wysokość około 20 cm.

Jaki fundament pod ogrodzenie ze słupków i przęseł?

Nie wszystkie rodzaje ogrodzenia wymagają głębokiego fundamentu na całej długości. Jeśli płot ma być połączeniem poszczególnych przęseł ze słupkami ogrodzeniowymi i podmurówką betonową, fundament może mieć formę uskokową. Pod słupkami nośnymi powinien być głębszy i sięgać poniżej poziomu przemarzania, natomiast pod przęsłami może być płytszy na około 30-50 cm. Pozwoli to ograniczyć koszty całego ogrodzenia. Trzeba jednak pamiętać, że w takim wypadku, aby zapobiec uszkodzeniom i nierównemu osiadaniu uskokowej konstrukcji fundamentu, powinno się wykonać szczeliny dylatacyjne, oddzielające słupki od przęseł. Można to zrobić, układając przed wylaniem betonu przekładki ze styropianu, które oddzielą od siebie poszczególne części fundamentu. Powstałe w ten sposób otwory dylatacyjne wypełnia się elastycznym materiałem uszczelniającym.

Uskokowe fundamenty sprawdzą się też doskonale w przypadku budowania ogrodzenia na nierównym pochyłym terenie. Cały płot w takim przypadku będzie miał charakter schodkowy, podobnie jak przęsła umieszczone na różnych poziomach.

Jaki fundament pod ogrodzenie o lekkiej konstrukcji?

Lekkie metalowe ogrodzenia panelowe nie wymagają stosowania fundamentów na całej długości ogrodzenia. W tym wypadku wystarczy, że słupki, na których zostaną osadzone panele, będą miały solidne punktowe fundamenty. O tym, jaki fundament pod ogrodzenie panelowe wykonać, może zdecydować właściciel posesji w zależności od tego, ile środków chce na ten cel przeznaczyć i jak szybko płot postawić. Może wybrać fundament pod całą długością ogrodzenia, ale jeśli postanowi jedynie osadzić słupki ogrodzeniowe w betonowym fundamencie, będzie to wystarczającym zabezpieczeniem dla stabilności całego płotu. Takie punktowe fundamenty ograniczą nie tylko koszty, ale i skrócą czas postawienia ogrodzenia. Jeśli właściciel posesji nie chce rezygnować z podmurówki, może ułożyć ją w tym wypadku bezpośrednio na gruncie.

Jaki fundament pod ogrodzenie będzie najtrwalszy?

O trwałości samego fundamentu i stabilności całego ogrodzenia decydują też parametry samego betonu. Bez względu na to, jaki fundament pod ogrodzenie ma się wykonać, czy ciągły pod całą długością, czy też punktowy jedynie pod słupkami, ma to znaczenie. Jak podpowiadają eksperci ds. kontroli jakości, w celu zapewnienia trwałości i stabilności należy zastosować odpowiedni typ betonu dostosowany do rodzaju podłoża. Przykładowo, gdy fundament osadzony jest poniżej poziomu wód gruntowych najlepszy będzie beton wodoszczelny W4. Tam, gdzie istnieje większe zagrożenie ze strony warunków atmosferycznych takich jak deszcz, czy mróz najbardziej odpowiedni będzie beton C25/30XF1. Natomiast w przypadku fundamentów uzbrojonych konieczne jest zastosowanie betonu XC2.

Jaki fundament pod ogrodzenie będzie tym najlepszym?

W oparciu o powyższe wskazówki można jednoznacznie stwierdzić, że najlepszym wyborem będzie fundament wykonany z odpowiedniej klasy betonu, dostosowany do rodzaju ogrodzenia i warunków gruntowych. Od tych czynników zależy sposób jego wykonania i głębokość wykopu. Chcąc uzyskać odpowiedź na pytanie, jaki fundament pod ogrodzenie będzie najlepszy, trzeba też zastanowić się, co oprócz jakości i stabilności ogrodzenia jest priorytetem. Jeśli będzie to niska cena i krótki czas montażu ogrodzenia, najlepszym wyborem będzie fundament punktowy pod ogrodzenie panelowe. Wybierając ten wariant można zaoszczędzić nie tylko na kosztach samego fundamentu, ale i całego ogrodzenia. W przeliczeniu ceny na trwałość metalowego ogrodzenia panelowego wykonanego z ocynkowanej stali, która sięga nawet kilkudziesięciu lat, może się okazać, że jest to najkorzystniejsza inwestycja, a do tego nowoczesna i estetyczna.

Po uwzględnieniu powyższych czynników i podjęciu decyzji, jaki fundament pod ogrodzenie wybrać pozostaje już tylko dobrać odpowiedni rodzaj i kolor ogrodzenia i można zaczynać budowę.