Ogrodzenie od drogi ma gwarantować bezpieczeństwo mieszkańcom posesji, ale nie może ograniczać widoczności i stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt znajdujących się po jego drugiej stronie. W niektórych sytuacjach ogrodzenie od drogi ma też pełnić rolę ekranu tłumiącego hałas. Zawsze jednak jest wizytówką domu i jego mieszkańców. Jaki typ ogrodzenia sprawdzi się w tej sytuacji najlepiej i na co pozwala prawo? Sprawdźcie.

Ogrodzenie od drogi – jakie są wymogi prawne?

Mimo że od 2017 roku prawo budowlane jest w tej kwestii bardziej liberalne niż dawniej i pozwala na postawienie ogrodzenia od drogi bez pozwolenia do wysokości 220 cm, są jednak od tej reguły wyjątki. Jeśli działka jest pod patronatem konserwatora zabytków, nie można samowolnie grodzić. Jeżeli ogrodzenie będzie formą muru oporowego, zapobiegającego obsuwaniu się gruntu, trzeba mieć pozwolenie. Mówi o tym art.29 Prawa budowlanego. W innych wypadkach ogrodzenie od drogi może być postawione, jeśli nie będzie wyższe niż wspomniane 220 cm, przy czym poniżej 180 cm, licząc od gruntu, nie można umieszczać drutów kolczastych, ani innych niebezpiecznych elementów. Odpowiednie wymogi dotyczą też bram wjazdowych, które nie mogą mieć mniej niż 240 cm szerokości i furtek nie węższych niż 90 cm.

Warto jednak przed budową ogrodzenia zapoznać się także z miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni, który powinien określać, czy w przyszłości gmina nie zamierza poszerzyć ulicy i nie trzeba będzie cofnąć ogrodzenia. Mogą się tam też znaleźć szczególne wymagania uwarunkowane miejscową architekturą, do których trzeba zastosować się, stawiając ogrodzenie od drogi. Niezwykle istotne jest też sprawdzenie, gdzie przebiegają linie rozgraniczające drogę. Ogrodzenie nie może bowiem przekroczyć tej linii, nawet wtedy, jeśli granica działki ją przekracza.

Przepisy a odległość ogrodzenia od drogi

Istnieją też specjalne przepisy w Ustawie o drogach publicznych mające zastosowanie w niektórych przypadkach ogrodzenia od drogi. O ile działek zabudowanych te przepisy nie dotyczą, ponieważ w tym przypadku ogrodzenia nie uznaje się za obiekt budowlany, sprawa wygląda zupełnie inaczej w przypadku działek niezabudowanych. W takiej sytuacji ogrodzenie uznaje się na obiekt budowlany, co oznacza, że powinno ono znaleźć się w odpowiedniej odległości od krawędzi drogi. Będą to różne odległości w zależności od rodzaju drogi. Oto one:

  • droga gminna – w terenie zabudowanym 6 m, poza terenem zabudowy 50 m,
  • droga powiatowa lub wojewódzka – w terenie zabudowy 8 m, poza nim 20 m,
  • droga krajowa – w terenie zabudowy 10 m, poza terenem zabudowy 25 m,
  • droga ekspresowa – w terenie zabudowy 20 m, poza nim 40 m,
  • autostrada – w terenie zabudowy 30 m, poza terenem zabudowy 50 m.

W uzasadnionych przypadkach za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się możliwość budowy ogrodzenia bez zachowania tych odległości.

Ogrodzenie od drogi wymagane podczas budowy

Mimo że nie ma obowiązku grodzenia działki, trzeba to zrobić podczas budowy. Obowiązek taki nakłada rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych. W praktyce oznacza to, że każda budowa, aby nie stanowiła zagrożenia dla osób niepowołanych, musi być ogrodzona. W tym celu stosuje się najczęściej ogrodzenia tymczasowe, które w przypadku prywatnych posesji mogą zostać już na stałe.

Najpopularniejsze ogrodzenia od drogi – ich wady i zalety

Przy wyborze rodzaju ogrodzenia od drogi warto kierować się nie tylko względami estetycznymi, ale i praktycznymi. Niebagatelne znaczenie w podejmowaniu ostatecznej decyzji ma też cena ogrodzenia. Jeśli działka jest duża, różnica w kosztach poszczególnych rodzajów ogrodzeń może być znaczna. Z tego względu niektórzy decydują się na łączenie różnych typów ogrodzenia. Inwestuje się więcej w droższe i bardziej reprezentacyjne ogrodzenie, stanowiące wizytówkę, a pozostałe części posesji grodzi się równie estetyczną, lecz tańszą wersją takiego ogrodzenia, które dobrze skomponuje się z tym pierwszym. Oto kilka popularnych typów ogrodzenia od drogi z ich zaletami i wadami:

Coraz popularniejszy nowoczesny typ ogrodzenia, składającego się z panelowych koszy wypełnionych kruszywem. Jego zaletą jest oryginalny wygląd, osłonięcie przed wiatrem i ciekawskimi spojrzeniami przechodniów oraz ochrona przed hałasem. Wadą jest to, że ogrodzenie zabiera sporo miejsca i w zależności od rodzaju kruszywa, może wymagać z czasem stałego nadzoru i konserwacji oraz uzupełniania wypłukanego kruszywa.

  • ogrodzenie palisadowe

To często wybierany elegancki typ modułowego ogrodzenia od drogi. Oprócz estetycznego wyglądu ma ono również inną zaletę, która dla niektórych może być wadą. Moduły z jednej strony chronią prywatność, ponieważ mają często dosyć zwartą konstrukcję. Zasłaniają jednak widok, co czasem uznawane jest za spory minus. Nie zabezpieczają jednak przed hałasem tak, jak gabiony. Niektórzy mogą skarżyć się też na wysokie koszty.

  • metalowe ogrodzenie panelowe

Jest to jedno z najchętniej wybieranych ogrodzeń ze względu na niższą od pozostałych cenę i wiele funkcjonalnych zalet oraz trwałość i estetyczny minimalistyczny wygląd. Składa się z paneli mocowanych do słupków. Same panele wykonane ze stalowych prętów nie ograniczają widoku. Ażurowy charakter płotu niektórzy uważają za wadę w przypadku ogrodzenia od drogi, ponieważ nie tłumi ono hałasu. Można sobie z tym jednak poradzić w sposób naturalny, ponieważ ogrodzenie panelowe umożliwia bliskie nasadzenia i jest doskonałym wsparciem dla pnących roślin. Dodatkową zaletą jest szybkość montażu i demontażu. Najczęściej ten typ ogrodzenia właśnie wybiera się do grodzenia tymczasowego w czasie budowy. Jest ono jednak na tyle trwałe, że może być ogrodzeniem stałym. Jak mówią eksperci, ocynkowana stal dodatkowo pomalowana proszkowo, wykazuje taką wytrzymałość na niekorzystne warunki atmosferyczne, że może służyć nawet kilkadziesiąt lat.

Ogrodzenie od drogi swojej posesji jest dziś naturalnym dążeniem każdego, kto chce mieszkać bezpiecznie. Przed jego postawieniem warto jednak poznać przepisy prawne, które uchronią właściciela działki przed problemami w przyszłości. Warto też przemyśleć wybór rodzaju ogrodzenia i podjąć optymalną decyzję w zależności od własnych kryteriów, potrzeb i poczucia estetyki.