Ogrodzenie własnej działki jest prawem każdego, kto chce zadbać o bezpieczeństwo swoje i rodziny, a także zabezpieczyć swój majątek. Musi być ono jednak budowane zgodnie z obowiązującym prawem. Inaczej może zostać uznane za samowolę budowlaną, co wiąże się z konsekwencjami. Sporo problemów może mieć właściciel działki zlokalizowanej przy drodze publicznej, gdy władze uznają, że samowolnie postawiono ogrodzenie w pasie drogowym.

Ogrodzenie w pasie drogowym – z czego wynikają problemy?

Pas drogowy jest gruntem obejmującym drogę oraz wszelkie obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z obsługą ruchu i zarządzaniem drogą. W skład pasa drogowego oprócz jezdni wchodzą: chodnik, pobocze, zatoki postojowe, zjazdy, parkingi, trasy rowerowe. Dla różnego typu dróg publicznych ustala się odpowiednią szerokość pasa drogowego, ale jego usytuowanie może się zmieniać w przypadku przebudowy, czy poszerzania drogi. W związku z tym zdarza się, że w takich wypadkach, nawet płot, które wcześniej był prawidłowo postawiony, po latach i remoncie drogi, może zostać uznany jako ogrodzenie w pasie drogowym. Od chwili, gdy droga została poszerzona, pas drogowy również się przesunął. Wtedy najlepszym wyjściem jest ogrodzenie cofnąć, ponieważ jeśli właściciel tego nie zrobi, może zostać obciążony karą. Czasami zdarza się, że nawet jeśli droga nie była poszerzana, przez nieuwagę właściciela posesji, czy nieznajomość dokładnych linii rozgraniczających drogę i brak znaków geodezyjnych postawiono ogrodzenie w pasie drogowym. Kiedy kupuje się taką ogrodzoną nieruchomość, warto zawsze sprawdzić, czy płot otaczający posesję nie znajduje się, chociażby w części w pasie drogowym, ponieważ czasami nawet po latach w czasie remontu drogi takie sprawy wychodzą na jaw i wtedy właściciel może zostać ukarany grzywną w wysokości przekraczającej jego możliwości finansowe. Aby tych wszystkich kłopotów uniknąć, najlepiej dokładnie sprawdzić znaki graniczne, a także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym znajdują się plany poszerzenia dróg, a także powstania nowych, których obecnie jeszcze nie ma.

Czy ogrodzenie w pasie drogowym jest dopuszczalne?

Aby uniknąć kłopotów, należy postawić ogrodzenie minimum 0,75 m od pasa drogowego drogi publicznej, a w przypadku autostrady, czy drogi ekspresowej w odległości minimum 2 m. Generalnie zabronione jest umieszczanie w pasie drogowym urządzeń budowlanych, które nie są związane z potrzebami ruchu drogowego, a takim właśnie jest ogrodzenie. Możliwe jest to jednak w niektórych przypadkach, pod warunkiem, że zarządca drogi wyrazi na to zgodę. Oczywiście usytuowanie ogrodzenia w pasie drogowym, czy jakiegokolwiek innego obiektu jest płatne. Jest to najczęściej opłata roczna. O takie zezwolenie mogą ubiegać się nie tylko właściciele domów położonych przy pasie drogowym, ale też restauracyjek, które chciałyby wystawić stoliki na zewnątrz i zająć część chodnika, tworząc tzw. ogródki. Co ważne, o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego należy wnioskować, zanim cokolwiek się tam postawi. Każdy, kto zbuduje ogrodzenie w pasie drogowym, nie posiadając takiego zezwolenia, musi liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Ogrodzenie w pasie drogowym – co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o postawienie ogrodzenia w pasie drogowym można składać osobiście w siedzibach urzędów miast i gmin, starostwach powiatowych, czy miejskich, powiatowych lub wojewódzkich zarządach dróg. Można też zrobić to w formie listownej lub drogą elektroniczną. Przepisy dokładnie nie mówią, co powinien zawierać taki wniosek, ale z pewnością będą wymagane wszystkie istotne dla sprawy informacje, takie jak:

- dane osobowe ubiegającego się o zezwolenie na ogrodzenie w pasie drogowym,

- lokalizację,

- powierzchnię,

- cel zajęcia pasa drogowego.

Każdy, kto ma zamiar ubiegać się o zezwolenie na ogrodzenie w pasie drogowym, powinien skontaktować się z zarządcą drogi i dowiedzieć się, jakie dokumenty dostarczyć. Sam druk takiego wniosku do wypełnienia można pobrać ze strony internetowej takiej instytucji. Po wypełnieniu wniosku, skompletowaniu potrzebnych dokumentów i złożeniu w odpowiednim urzędzie, zarządca drogi sprawdzi, czy wniosek jest kompletny i w razie braków poprosi o uzupełnienie w ciągu 7 dni. Jeśli w tym czasie nie doniesie się brakujących dokumentów, wniosek nie zostanie rozpatrzony. Jeśli wniosek jest kompletny, zarządca drogi ma 65 dni na wydanie decyzji. Jeśli będzie ona korzystna, dopiero po jej otrzymaniu można postawić ogrodzenie w pasie drogowym. Trzeba jednak liczyć się z tym, że decyzja może być odmowna, jeśli zarządca drogi uzna, że może to zakłócać organizację ruchu ulicznego, czy zagrażać jego bezpieczeństwu.

Ogrodzenie w pasie drogowym – jakie postawić najlepiej?

Nawet jeśli uzyska się zezwolenie na ogrodzenie w pasie drogowym, trzeba pamiętać, że wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem, a także w razie konieczności przeniesieniem w przypadku przebudowy drogi w inne miejsce, ponosi właściciel. Ogrodzenie takie powinno być więc łatwe nie tylko do zamontowania, ale i demontażu. W tej roli najlepiej sprawdzi się ogrodzenie panelowe, które w razie potrzeby szybko będzie można przesunąć w wypadku poszerzania ulicy. Może zdarzyć się też sytuacja, że właściciel sam będzie chciał je cofnąć, ponieważ opłaty za ogrodzenie w pasie drogowym wzrosną na tyle, że nie będzie mu się to opłacało. Płot panelowy wybiera się często również jako ogrodzenie tymczasowe do zabezpieczania terenu budowy. Jest to więc typ ogrodzenia, które w szybkim czasie można bez problemu przenieść w inne miejsce. Montuje się je nawet łatwiej niż siatkę ogrodzeniową, którą trzeba naciągać. Tutaj gotowe panele ogrodzeniowe za pomocą obejm przykręca się do słupków. W ten sposób powstaje nowoczesne ogrodzenie na miarę XXI wieku, które sprawdzi się w każdych warunkach. Dostępność paneli ogrodzeniowych w różnych rozmiarach pozwala także na wybór ogrodzenia panelowego do grodzenia ogródków gastronomicznych.

Ogrodzenie w pasie drogowym jest możliwe jedynie po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi. Lepiej więc postawić je w granicach własnej działki w odpowiedniej odległości od pasa drogowego. Jeśli jednak w planie zagospodarowania przestrzeni są plany poszerzenia drogi i okaże się, że postawione ogrodzenie może znaleźć się w pasie drogowym, trzeba pamiętać, aby odpowiednio wcześnie ubiegać się o zezwolenie. Inaczej trzeba będzie zapłacić karę lub przestawić płot, albo jedno i drugie.