Wymiary ogrodzenia to kwestia, do której początkowo na etapie wyboru rodzaju płotu, jaki chce się postawić na posesji, nie przywiązuje się większej wagi. Dopiero kiedy przychodzi podejmować decyzję o wysokości lub liczbie przęseł, które trzeba zakupić, często dochodzi do spontanicznego decydowania się na coś, co wydaje się, że spełni swoje zadanie. W późniejszym użytkowaniu okazuje się jednak często, że zły wybór wymiarów ogrodzenia przysparza kłopotów lub sprawia, że nie spełnia ono swojej funkcji. Co warto wiedzieć przed podjęciem decyzji?

Wymiary ogrodzenia – co mówią na ten temat przepisy?

Na wymiary ogrodzenia składa się jego wysokość i dodane wartości długości wszystkich jego ścian. Trzeba do nich wliczyć także wymiary furtki i bramy. Planując ogrodzić działkę bez specjalnego pozwolenia, przy obliczeniach wymiarów ogrodzenia warto przede wszystkim uwzględnić przepisy prawne, których należy się trzymać, jeśli nie chce się narazić na problemy w przyszłości. Mówią one także o wymiarach ogrodzenia, których nie można przekroczyć, jeśli chodzi o wysokość. Jest to 2,2 m. W przypadku chęci postawienia ogrodzenia wyższego należy to zgłosić miejscowym władzom i dopiero jeśli te uznają, że nie ma do tego przeciwwskazań, można zacząć prace przy budowie ogrodzenia. Przepisy mówią także o wymaganej minimalnej szerokości zamontowanej w ogrodzeniu bramy wjazdowej oraz furtki. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. W przypadku bramy minimalna szerokość wynosi 2,4 m, ale jeśli to jest możliwe, zaleca się większą szerokość. Furtka natomiast musi mieć przynajmniej 0,9 m szerokości. Wymiary te trzeba wziąć pod uwagę przy planowaniu postawienia płotu i obliczeniach dotyczących jego wymiarów. Odnośnie grubości ogrodzenia przepisy nic nie narzucają pod warunkiem, że płot będzie postawiony w granicach działki. Specjalnym wymogom mogą podlegać ogrodzenia na posesjach przy drodze, gdyż nie powinny one zasłaniać widoczności. Z tego względu należy sprawdzić także plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Warto też wiedzieć, że ogrodzenie do wysokości 1,8 m nie może posiadać żadnych ostrych elementów, które mogłyby zagrozić ludziom, czy zwierzętom. Jeśli więc ktoś planuje wykończyć u góry płot drutem kolczastym, ogrodzenie podstawowe musi być wysokie przynajmniej na 1,8 m, a powyżej tego dopiero można zamontować drut.

Wymiary ogrodzenia – jak dobrać optymalne po uwzględnieniu przepisów?

Ustalając wymiary ogrodzenia, należy wziąć pod uwagę 3 wartości i czynniki, które na nie wpływają. Oto one:

- wysokość ogrodzenia

Optymalna wysokość płotu jest kwestią indywidualną i w taki sposób powinna być dobierana. W zależności od lokalizacji grodzonego miejsca czasami narzucane są pewne wymogi, których trzeba się trzymać. Przykładem mogą być ogródki działkowe w ROD, gdzie najczęściej zaleca się płotki nie wyższe niż 1 m. W innych wypadkach, jeśli takich ograniczeń nie ma, do 2,2 można ogrodzenie postawić. Jednak nie zawsze tak wysokie będzie najlepszym wyborem. Małe działki może wizualnie przytłoczyć. W takim wypadku zaleca się płot niższy na poziomie około 1,5 metra lub nawet mniej. Zbyt niskie ogrodzenie jednak może nie spełnić dobrze swojej funkcji, szczególnie na terenach, gdzie występują dzikie zwierzęta, które mogą stanowić niebezpieczeństwo. Niski płot jest też zachętą dla złodziei. Warto wziąć to pod uwagę. Jeśli kupuje się gotowy płot z paneli ogrodzeniowych i zamierza się postawić go na podmurówce betonowej, należy pamiętać, że podwyższy ona ogrodzenie. Trzeba to uwzględnić dobierając wymiary ogrodzenia panelowego, a szczególnie wysokość paneli.

- długość ogrodzenia

Długość płotu właściwego ustala się po odjęciu od obwodu działki, najlepiej zmierzonego jeszcze w jej granicach, szerokości bramy i furtki. Powstała wartość jest długością płotu. Jeśli kupuje się ogrodzenie panelowe, trzeba na jej podstawie wyliczyć, ile paneli należy zakupić. Podzielenie jednak tej wartości przez długość panela byłoby błędem. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę to, że pomiędzy nimi będą umieszczone słupki ogrodzeniowe, które także wlicza się do obwodu. Kilka prostych działań matematycznych pozwoli na dokładne wyliczenie, jakie powinny być wymiary ogrodzenia panelowego i ustalić ile paneli należy zakupić. Są one na szczęście dostępne w różnych rozmiarach, dzięki czemu łatwo można wybrać ten optymalny.

- grubość ogrodzenia

Kiedy ustala się wymiary ogrodzenia, wartość ta często niesłusznie jest pomijana. Zależy ona bezpośrednio od rodzaju ogrodzenia, jaki się wybierze. Najcieńszy płot to ten wykonany z siatki lub paneli ogrodzeniowych bez podmurówki z metalowymi słupkami. Jeśli wybierze się natomiast ogrodzenie z gabionów, będzie ono znacznie grubsze. Trzeba jednak w takim wypadku liczyć się z tym, że o głębokość gabionów zmniejszy się powierzchnia działki. Nie mogą one bowiem przekroczyć jej granicy. Warto więc przy podejmowaniu decyzji odnośnie takich rozwiązań rozważyć, czy działka jest na tyle duża, że nie będzie to miało znaczenia dla gospodarzy, jeśli kilkadziesiąt centymetrów z każdej strony zabierze ogrodzenie. Z tego też względu na małych posesjach zdecydowanie lepiej postawić cienki, lecz solidny płot panelowy.

Nietypowe wymiary ogrodzenia – kiedy warto o nich pomyśleć?

O ile długość ogrodzenia najczęściej wyznaczana jest przez granice działki, to już wysokość dobiera się w zależności od funkcji, jaką płot ma pełnić. Czasami nietypowe wymiary ogrodzenia są zalecane i warto się na nie zdecydować oraz zgłosić ten fakt do miejscowego urzędu. Może dotyczyć to grodzenia terenów sportowych, takich jak boiska piłkarskie, czy korty tenisowe, gdzie ze względów bezpieczeństwa ogrodzenie powinno być wyższe, aby piłka nie mogła przekroczyć ich granic i zagrozić przechodniom. Na terenach, gdzie występują dzikie duże zwierzęta, też warto postawić płot wyższy o nietypowych rozmiarach, który uniemożliwi im sforsowanie go. Priorytetem w ustalaniu wymiarów ogrodzenia zawsze powinno być bezpieczeństwo.

Jak widać, wymiary ogrodzenia mogą zależeć od wielu czynników, które warto wziąć pod uwagę, przed postawieniem płotu. Jeśli się je uwzględni, ogrodzenie w przyszłości dobrze będzie spełniać swoją funkcję i nie będzie wymagało napraw czy podwyższania, co zawsze jest dodatkowym obciążeniem budżetu.