Budowa ogrodzenia to nie tylko wydatek, ale też często spore dylematy dotyczące koniecznych formalności, które trzeba załatwić, aby ogrodzić swój dom. Prawo budowlane się zmienia i warto być na bieżąco z jego przepisami, aby budowa ogrodzenia nie przyniosła w przyszłości kłopotów prawnych i dodatkowych wydatków. Czy i kiedy konieczne jest zgłoszenie budowy ogrodzenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę – sprawdźcie.

Czy zgłoszenie budowy ogrodzenia jest konieczne?

Po nowelizacji prawa budowlanego z dnia 20 lutego 2015 roku formalności związane z budową ogrodzenia zostały ograniczone do minimum. Bez pozwolenia i zgłoszenia budowy ogrodzenia można stawiać płoty do wysokości 2,2 m pod warunkiem, że nie znajdują się one na terenach zabytkowych i nie stanowią muru oporowego. W tych dwóch przypadkach trzeba uzyskać pozwolenie na budowę ogrodzenia. Jeśli ogrodzenie ich nie dotyczy, nie trzeba nawet zgłaszać jego budowy władzom, co wcale nie oznacza, że można sobie pozwolić na samowolkę budowlaną.

Budowa ogrodzenia do 220 cm bez zgłoszenia, ale zgodnie z prawem

Prawo jasno określa, jakie wymogi powinno spełniać ogrodzenie i trzeba się tego trzymać, jeśli nie chce się potem płacić wysokich kar. W świetle przepisów prawa budowlanego do wysokości 1,8 m w ogrodzeniu nie może być żadnych ostrych części, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla ludzi czy zwierząt. Furtka musi mieć przynajmniej 0,9 m szerokości, a brama wjazdowa nie mniej niż 2,4 m i nie mogą otwierać się na zewnątrz. Niezależnie od ogólnych przepisów prawa budowlanego, nawet jeśli zgłoszenie budowy ogrodzenia nie jest wymagane, trzeba zastosować się do prawa lokalnego, które powinno być zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zawiera on często lokalne wytyczne dotyczące miejscowych ogrodzeń. Czasem zabrania się budowania płotów pełnych, niekiedy narzuca się określony typ płotu lub konkretny kolor. Warto więc z tymi wymogami się zapoznać. Ważne to jest również, jeśli ogrodzenie znajduje się przy drodze. Z planu zagospodarowania można dowiedzieć się, czy gmina nie zamierza jej w przyszłości poszerzyć, co wiązałoby się z koniecznością przesunięcia ogrodzenia. Jeśli takie plany są, nie warto budować ogrodzeń ciężkich, których przesunięcie może być trudne i kosztowne. Lepiej wtedy postawić ogrodzenie panelowe, które w każdej chwili można szybko przenieść w inne miejsce. Niezależnie od przepisów prawa budowlanego, czy lokalnego jeśli ogrodzenie jest przy drodze, trzeba skontaktować się z jej zarządcą, aby uzgodnić z nim, chociażby wymaganą odległość płotu od drogi.

Kiedy zgłoszenie budowy ogrodzenia jest konieczne i co powinno zawierać?

Zgłoszenie budowy ogrodzenia jest konieczne zawsze kiedy zamierza się postawić płot wyższy niż 2,2 m. Należy je złożyć najpóźniej w okresie 21 dni przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia do miejscowego urzędu. Oto co powinno zawierać:

- wniosek zgłoszenia

Najczęściej każdy urząd dysponuje odpowiednimi drukami, ale przepisy nie narzucają żadnego konkretnego wzoru. Wniosek zgłoszenia budowy ogrodzenia trzeba wypełnić, określając w nim jasno termin rozpoczęcia i zakończenia robót oraz rodzaj ogrodzenia z jego opisem.

- plan architektoniczny ogrodzenia

Rysunek może być wykonany samodzielnie i powinien zawierać przekrój ogrodzenia oraz wygląd przykładowego powtarzalnego przęsła. Trzeba też zaznaczyć na nim jaka będzie wysokość płotu.

- oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością

Oświadczenie takie należy napisać również na specjalnych druku, który powinien być dostępny w urzędzie albo na jego stronie internetowej.

Czasem konieczne jest jeszcze przedstawienie uzgodnień z zarządcą drogi. Po dokonaniu zgłoszenia budowy ogrodzenia trzeba odczekać przynajmniej 21 dni. Jeśli w tym czasie urząd nie wyrazi sprzeciwu lub nie wykaże braków w złożonej dokumentacji, można przystąpić do budowy ogrodzenia. Warto wiedzieć, że złożone zgłoszenie budowy ogrodzenia ważne jest 3 lata. Jeśli więc się je złoży, urząd nie wyrazi sprzeciwu, ale z różnych względów nie rozpocznie się od razu budowy płotu, można to zrobić w ciągu 3 lat od złożenia wniosku. Po upływie tego czasu, jeśli nie podjęto żadnych prac, trzeba składać nowy wniosek.

Zgłoszenie budowy ogrodzenia – co jeśli urząd się sprzeciwi?

Urząd z ciągu 21 dni od zgłoszenia budowy ogrodzenia może wyrazić sprzeciw. Dzieje się tak wtedy, gdy planowane ogrodzenie jest niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Można się oczywiście od tej decyzji odwołać, ale raczej i tak trzeba będzie zmienić plany i postawić ogrodzenie, które nie narusza lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeśli ktoś mimo sprzeciwu urzędu na zgłoszenie budowy ogrodzenia, jednak je postawi, naraża się na karę w postaci grzywny oraz musi liczyć się z tym, że ogrodzenie trzeba będzie rozebrać. Takie działanie uznane będzie bowiem za samowolę budowlaną. Podobna sytuacja może się zdarzyć, jeśli postawione ogrodzenie będzie się różniło od tego, które było przedstawione w zgłoszeniu budowy ogrodzenia, a urząd się temu nie sprzeciwił. Nie można zmieniać planów ogrodzenia już przez urząd zaakceptowanego, czyli np. zwiększać jego wysokości, czy stosować ostrych zakończeń na wysokości poniżej 1,8 m lub stawiać płotu o takiej samej wysokości, jak w zgłoszeniu, ale o charakterze pełnym, jeśli zgłoszono ogrodzenie ażurowe, ponieważ to również zostanie potraktowane jako samowola budowlana.

Zgłoszenie budowy ogrodzenia jest procedurą uproszczoną i jest wymagane jedynie wtedy, gdy płot ma być wyższy niż 2,2 m. Każdy, kto samowolnie postawi takie ogrodzenie bez zgłoszenia, podlega takim samym karom, jak w przypadku, gdy zgłoszenie zostanie złożone, ale urząd wyrazi sprzeciw. Nie można więc tego zaniedbać, jeśli nie chce się ponosić dodatkowych kosztów i być narażonym na konieczność rozebrania płotu. W przypadku niższych ogrodzeń zgłoszenie budowy ogrodzenia nie jest wymagane, z wyjątkiem sytuacji ekstremalnych, kiedy konieczne będzie nawet uzyskanie pozwolenia na budowę ogrodzenia. Dotyczy to przypadków, gdy płot ma być jednocześnie murem oporowym, lub chce się go postawić na terenie zabytkowym.