Ogrodzenie w granicy działki i ogrodzenie na granicy działki to pojęcia czasami niesłusznie używane zamiennie. Nie oznaczają tego samego i niedokładne zrozumienie czym są, może powodować nie tylko spory między sąsiadami, ale także konsekwencje prawne. Przy zamiarze grodzenia posesji warto rozgraniczyć oba pojęcia i zgodnie z obowiązującym prawem postawić płot, który nie stanie się źródłem konfliktu i nie przysporzy nam problemów.

Czym jest ogrodzenie na granicy działki?

Od strony drogi grodząc działkę, warto wiedzieć, że jej granice wyznaczają słupki geodezyjne. Można postawić ogrodzenie na granicy działki, ale żaden jego element nie może jej przekraczać. Warto to wziąć pod uwagę przy wybieraniu konkretnego rodzaju ogrodzenia. W praktyce jednak najczęściej oznacza to, że lepiej postawić ogrodzenie w granicy działki, ponieważ jego grubość czy wypukłe elementy mogą być przedmiotem sporu w przyszłości. Można zbudować także ogrodzenie na granicy dwóch sąsiadujących ze sobą działek. W takim przypadku jednak warto zawrzeć z sąsiadem umowę, w której obie strony wyrażą zgodę na postawienie takiego płotu i wspólny udział w ponoszeniu kosztów. Praktyka jednak pokazuje, że nie zawsze sąsiad ma ochotę partycypować w kosztach, nawet jeśli wyrazi zgodę na zbudowanie ogrodzenia. Prawo dopuszcza taką możliwość i wtedy koszty ponosi osoba, z której inicjatywy ogrodzenie powstaje. Jednak udział w konserwacji, czy naprawie takiego ogrodzenia po upływie jakiegoś czasu muszą ponosić już obie strony, ponieważ płot postawiony na granicy jest uznawany jako własność wspólna.

Czym jest ogrodzenie w granicy działki?

Ogrodzenie w granicy działki własnej można postawić nawet wtedy, gdy właściciel działki sąsiadującej nie wyrazi na to zgody. Musi ono jednak w całości znajdować się na naszej własnej posesji i żaden jego element nie może granicy z sąsiadem przekroczyć. Warto w takiej sytuacji zadbać o to, aby zbudować je w pewnej odległości od tej nieprzekraczalnej granicy. Pozwoli to w przyszłości na swobodną konserwację płotu z obu stron i sąsiad nie będzie mógł nam zarzucić, że naruszamy jego własność. Unikniemy też konfliktów w przypadku, gdy nasadzona przy płocie roślinność nieco się rozrośnie z drugiej strony ogrodzenia.

Ogrodzenie w granicy działki jest bezpieczniejszym wyborem także od strony ulicy z tych samych względów, żeby zyskać pewność, że jakiś urzędnik nie posądzi nas o przekroczenie granicy o parę centymetrów.

Jakie wymogi musi spełniać ogrodzenie w granicy, żeby postawić je bez pozwolenia?

Nie każde ogrodzenie można zbudować bez pozwolenia. Jeśli jednak nie chcemy się o takie ubiegać, ogrodzenie w granicy działki musi spełniać określone wymogi. Nie może być ono wyższe niż 220 cm, a sama działka nie może być terenem objętym nadzorem konserwatora zabytków. Niezależnie od tego ogrodzenie poniżej 180 cm nie może posiadać drutów kolczastych ani innych ostrych niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt elementów, np. szkła. Jeśli chcemy postawić ogrodzenie, które nie spełnia tych wymogów, trzeba ubiegać się o pozwolenie w miejscowym urzędzie.

Jaki typ płotu najlepiej będzie nadawał się na ogrodzenie w granicy działki?

Ogrodzenie w granicy to nie tylko odgradzanie się od sąsiada, czy ulicy, ale też możliwość wydzielania terenu do konkretnych celów w ramach własnej działki. Niezależnie od tego, najlepszym ogrodzeniem w granicy działki będzie takie, które nie zabierze dużej powierzchni, będzie lekkie, trwałe i łatwe w demontażu w razie zaistnienia powodu ku temu. Warto też pamiętać o tym, że ogrodzenie od strony sąsiada, którego dom stoi w pobliżu, nie powinno ograniczać mu dostępu światła. Może on bowiem w takim wypadku posądzić nas o dokonanie immisji i spowodować, że trzeba będzie płot rozebrać. Należy więc w takim przypadku postawić na ogrodzenie ażurowe, a nie pełny płot, który będzie sąsiadowi zasłaniał nisko położone okna. Najlepszym typem ogrodzenia w takiej sytuacji będzie metalowe ogrodzenie panelowe lub siatka ogrodzeniowa. Jednak ta ostatnia prezentuje się mało nowocześnie.

Panelowe ogrodzenie w granicy działki – zalety

Panelowe ogrodzenie w granicy działki bez względu na cel i umiejscowienie, czy to od strony ulicy, czy sąsiedniej działki ma sporo zalet, których nie mają inne rodzaje ogrodzeń. Oto niektóre z nich:

- Jest tanie, szybkie i łatwe w montażu 

 To duża zaleta w sytuacji gdy sąsiad nie chce dzielić się kosztami, a szybko chcemy się od niego odgrodzić. Gotowe panele ogrodzeniowe montuje się do słupków zakotwiczonych w punktowych betonowych fundamentach. Można postawić je w kilka godzin. 

 - Nie wymaga podmurówki, a mimo to jest stabilne 

 Stabilność zapewniają mu zabetonowane słupki ogrodzeniowe i sztywne stalowe panele, które w niektórych wersjach dzięki przetłoczeniom zyskują jeszcze większą wytrzymałość. 

- Jest trwałe i nie wymaga pielęgnacji czy impregnowania, jak płoty drewniane 

 Wykonane z ocynkowanej stali, dodatkowo malowane proszkowo, przetrwa mrozy i inne niesprzyjające warunki pogodowe przez wiele lat bez konieczności konserwacji, która mogłaby być utrudniona od strony sąsiada. Jak zapewniają eksperci ds. kontroli jakości, wytrzymałość na niekorzystne warunki atmosferyczne paneli z ocynkowanej stali szacuje się na kilkadziesiąt lat. 

- Posiada ażurową lekką konstrukcję, która nie zasłania światła i nie ogranicza widoku 

Sąsiad nie będzie miał podstaw, aby oskarżyć nas o dokonanie immisji. 

- Umożliwia obsadzenie efektowną roślinnością 

 W miejscach, gdzie nasadzenia nie zasłonią sąsiadowi okien, można zyskać odrobinę prywatności i pozwolić sobie na efektowne pnącza, czy obsadzenie kwitnącymi kwiatami. 

- Można je łatwo zdemontować i przestawić w inne miejsce

 To ważna zaleta w przypadku budowania tymczasowego ogrodzenia w granicy działki. Przydaje się także wtedy, gdy nagle okaże się, że plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje poszerzenie drogi i konieczne jest cofnięcie ogrodzenia.

Panelowe ogrodzenie w granicy działki sprawdzi się najlepiej, a posesja zyska estetyczny wygląd. Oprócz wymienionych powyżej zalet warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że cienkie stalowe pręty ogrodzenia panelowego nie zabiorą niepotrzebnie cennej powierzchni działki, jak uczyniłby to kamienny mur, czy ogrodzenie gabionowe. Ogrodzenie panelowe jest też znacznie nowocześniejszym i lepiej prezentującym się typem ogrodzenia niż tradycyjna siatka.