Wymiana ogrodzenia jest często bardziej pracochłonna niż budowanie nowego. Wiąże się bowiem z demontażem starego płotu, wyrównaniem terenu i postawieniem nowego ogrodzenia. Dokonuje się jej z różnych powodów, czasami zachowując niektóre elementy starego płotu. Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem prac? Czy wymiana ogrodzenia wymaga zgłoszenia i jakich formalności trzeba dopełnić? Wymiana ogrodzenia w granicy i na granicy dwóch działek – czym się różnią? Sprawdźcie.

Wymiana ogrodzenia – kiedy jest wskazana lub konieczna?

Wymiana ogrodzenia lub jego przebudowa bywa konieczna wtedy, gdy stary płot już nie spełnia swoich funkcji zabezpieczających posesję albo stwarza zagrożenie zawaleniem i nie nadaje się już do naprawy. Może zdarzyć się także sytuacja, gdy konieczna będzie wymiana nowego ogrodzenia. Powstaje ona wtedy, gdy właściciel posesji postawi ogrodzenie sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub płot znajduje się na terenie zabytkowym. Samowola w tym względzie wiąże się niestety z wymianą ogrodzenia na takie, które miejscowe władze dopuszczają w pierwszym przypadku oraz na które wyrazi zgodę konserwator zabytków w przypadku drugim. Niekiedy zmiana ogrodzenia może być wskazana ze względu na niezadowolenie z obecnego płotu samych mieszkańców, czy też konfliktu z sąsiadami, którym np. przeszkadza pełny płot, zasłaniający im widok, czy zacieniający działkę lub okna. Powodów wymiany ogrodzenia może być znacznie więcej, czasem zupełnie prozaicznych, jak znudzenie widokiem starego płotu, czy chęć podążania za modą i wymiana starej siatki ogrodzeniowej na ogrodzenie panelowe. Zanim jednak podejmie się decyzję, a w szczególności przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac warto wiedzieć, co mówi o tym prawo.

Czy wymiana ogrodzenia wymaga zgłoszenia?

Wymiana ogrodzenia, podobnie jak jego budowa nie musi być zgłaszana, jeśli ogrodzenie nie będzie wyższe niż 2,2 m i nie znajduje się na terenie objętym opieką konserwatora zabytków. Jeśli natomiast właściciel posesji decyduje się na wymianę płotu, ponieważ poprzedni był za niski i nie spełniał jego zdaniem swojej roli, a obecnie zamierza postawić ogrodzenie wyższe niż 2,2 m, musi o tym fakcie powiadomić miejscowe władze. Należy zrobić to na piśmie nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem prac. W zgłoszeniu należy podać:

- zakres i rodzaj wykonywanych prac,

- termin rozpoczęcia i zakończenia robót,

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych,

- szkic planowanego ogrodzenia.

Jeśli w tym czasie 21 dni urząd nie zakwestionuje budowy nowego ogrodzenia według przedstawionych planów, można przystąpić do robót. Jeśli komuś zależy na szybszym załatwieniu sprawy, może zwrócić się do urzędu o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Jeśli się takie zaświadczenie uzyska, można zacząć wymianę ogrodzenia wcześniej. Jeżeli poprzedni płot właściciel posesji stawiał wiele lat temu, powinien zapoznać się też z innymi aktualnymi przepisami dotyczącymi ogrodzeń. Zdarza się bowiem, że wiele starych płotów nie spełnia aktualnych norm. Zgodnie z nimi ogrodzenie nie może zawierać żadnych ostrych elementów stwarzających zagrożenie dla ludzi i zwierząt do wysokości 1,8 m. Ważnym aspektem jest również wymagana minimalna szerokość bramy wynosząca 2,4 m i furtki 0,9 m. Dobrze też zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni, ponieważ może się okazać, że o ile stare ogrodzenie mieściło się wizualnie w stylistyce okolicy to nowe, może jej nie spełniać. Warto zwrócić uwagę także na dopuszczalną kolorystykę. Jeśli natomiast okaże się, że za kilka lat gmina planuje poszerzać drogę i trzeba będzie ogrodzenie cofnąć, może to wpłynąć na decyzję przy planowaniu wymiany ogrodzenia odnośnie jego typu. Nie ma sensu stawiać na takim terenie płotu, który wymaga ciągłych fundamentów, dużych nakładów pracy i kosztów. Lepiej postawić ogrodzenie panelowe, które szybko w razie potrzeby można będzie zdemontować i przestawić.

Wymiana ogrodzenia w granicy i na granicy dwóch działek – czym się różnią?

O ile wymiana ogrodzenia w granicy działki nie wymaga zgłoszenia, jeśli płot nie przekracza 2,2 m wysokości i jeśli w planie zagospodarowania przestrzennego nie ma szczególnych zaleceń odnośnie rodzaju czy koloru ogrodzeń, można bez problemu zdemontować stary płot i postawić nowy według własnego gustu. Sprawa może się nieco skomplikować, jeśli stary płot stoi nie w granicy działki, ale na granicy dwóch działek i sąsiad ponosił wcześniej również koszty remontu ogrodzenia. Wymiana ogrodzenia w takiej sytuacji powinna być również uzgodniona z sąsiadem, nawet jeśli to nie on ten stary płot postawił, a tylko wyraził zgodę na jego postawienie. Przyjmuje się bowiem, że płot na granicy działek staje się własnością wspólną i sąsiedzi wspólnie są zobowiązani do jego utrzymania. A skoro tak, to i o ewentualnym demontażu i postawieniu nowego również powinni decydować wspólnie. W praktyce oznacza to czasem międzysąsiedzkie konflikty. Aby ich unikać, lepiej zawsze stawiać ogrodzenie na swojej działce. Wtedy wymiana ogrodzenia w granicy będzie o wiele prostsza i uzależniona wyłącznie od właściciela danej posesji. Trzeba będzie jedynie zastosować się do ogólnie przyjętych zasad, aby demontażu płotu i stawiania nowego ogrodzenia dokonywać z pozycji własnej działki i aby wykonywane prace nie spowodowały uszkodzeń na działce sąsiada.

Wymiana ogrodzenia czasami jest konieczna i trzeba ją przeprowadzić w zgodzie z przepisami. Z pewnością prace pójdą szybciej jeśli nowy płot będzie należał do ogrodzeń nowej generacji, które montuje się łatwo i szybko. Ważne, aby przed rozpoczęciem prac, nawet jeśli wiadomo, że w danym przypadku wymiana ogrodzenia nie wymaga zgłoszenia, zapoznać się z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ten sposób właściciel posesji upewni się, że nowe ogrodzenie, które chce postawić, wpisuje się w wymagania miejscowych władz. A jeśli konieczna jest wymiana płotu na granicy działek, należy dojść do porozumienia z sąsiadem. Nie trzeba tego robić w sytuacji, gdy dokonywana jest wymiana ogrodzenia w granicy własnej działki.