Ogrodzenie już z definicji jest konstrukcją ochronną, która ma zabezpieczyć ludzi i ich dobytek lub mienie firmowe przed osobami niepowołanymi. O ile każdy płot na swój sposób to zadanie pełni, w przypadku konieczności zabezpieczeń szczególnych, stosuje się ogrodzenia ochronne zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektów. Kiedy zaleca się postawienie takiego ogrodzenia i jakie w tej roli sprawdzi się najlepiej? Podpowiadamy.

W jakich sytuacjach stosuje się ogrodzenia ochronne?

Ogrodzenia ochronne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, zwierząt, a także procesów technologicznych. W środowisku zewnętrznym stosuje się je na placach budowy jako ogrodzenia tymczasowe, które z jednej strony mają zabezpieczyć teren przed niepowołanymi osobami, aby podczas prac budowlanych nie doszło do jakiegoś wypadku, a z drugiej strony chronią też materiały budowlane i sprzęt przed złodziejami. Innym zastosowaniem takich płotów ochronnych są ogrodzenia ograniczające śmiertelność zwierząt na drogach. Stosuje się je przy drogach szybkiego ruchu, na terenach, gdzie występuje dużo dzikiej zwierzyny leśnej. To jednak nie jest jedyną rolą tego typu płotów. Przykładowo dla bezpieczeństwa grodzi się też ujęcia wody pitnej czy inne obiekty, które muszą być dobrze zabezpieczone przed osobami trzecimi. Na wsiach hodowcy trzody chlewnej mają obowiązek grodzenia chlewni, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby ASF. Coraz powszechniej też w dobie rozwoju automatyzacji stosuje się ogrodzenia ochronne maszyn w halach produkcyjnych i magazynowych. Aby mogły dobrze spełnić swoją funkcję, muszą być wykonane zgodnie z konkretnymi wymogami i normami.

Jakie powinny być ogrodzenia ochronne?

Ogrodzenia ochronne muszą być dobrze dostosowane do roli, jaką mają pełnić w konkretnych warunkach. Istnieje też kilka cech, które powinno posiadać każde z nich, podczas gdy inne dostosowuje się do zadań w konkretnych sytuacjach. Oto najważniejsze cechy, którymi powinny się odznaczać:

- mobilność, czyli szybki i łatwy montaż oraz demontaż

Jest to ważne nie tylko w przypadku ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających teren budowy, ale też na terenach przemysłowych, które charakteryzują się dużą dynamiką działalności, a tym samym infrastruktura wymaga częstych zmian.

- odporność na korozję

Ten czynnik ma znaczenie, szczególnie gdy ogrodzenia ochronne dotyczą terenów zewnętrznych, a także w halach i magazynach nieogrzewanych, gdzie panuje duże zawilgocenie.

- wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

Ta cecha jest szczególnie przydatna w przypadku ogrodzenia ochronnego ograniczającego śmiertelność zwierząt. Jeśli płot będzie mało stabilny, czy wykonany z cienkiej siatki, większe zwierzęta szybko go sforsują.

- możliwość dostosowania wielkości ogrodzenia ochronnego do potrzeb

Jest to bardzo ważne w każdym przypadku i zawsze ogrodzenie ochronne powinno być dobierane indywidualnie do potrzeb. Przykładowo, przy drogach, gdzie występuje duża zwierzyna, jak jelenie, czy łosie, wysokość płotu ochronnego powinna mieć więcej niż standardowe 2,2 m. Natomiast ogrodzenia ochronne maszyn powinny być wyższe niż wzrost wysokiego człowieka. Nie mogą też posiadać dużych szczelin u dołu, które umożliwiałyby przejście pod spodem ogrodzenia.

- odpowiednia gęstość i ułożenie oczek w przypadku ogrodzeń ażurowych

Ogrodzenia ochronne powinny mieć tak zagęszczone oczka, aby nie można się było po nich wspinać. Najlepiej, aby również nie było możliwe wsunięcie ręki w otwory w ogrodzeniu. Jest to ważne szczególnie wtedy, gdy służą jako ogrodzenia ochronne maszyn. Jeśli oczka będą to umożliwiać, wówczas odległość ogrodzenia od maszyny musi być na tyle duża, aby jej dotknięcie było niemożliwe.

- brak ostrych elementów poniżej 1,8 m

Jest to istotny czynnik, aby ogrodzenia ochronne same nie stwarzały zagrożenia dla ludzi czy zwierząt. Poniżej tej wysokości nie może być żadnych ostrych wystających elementów, czy drutów kolczastych. W przypadku ogrodzenia ograniczającego śmiertelność zwierząt nie powinno być ostro zakończonych części nawet powyżej tej wysokości, gdyż nie można dopuścić do sytuacji, kiedy ogrodzenie, które ma chronić łosia przed śmiercią na drodze, będzie dla niego jeszcze większym zagrożeniem.

Ogrodzenia ochronne – jakie rodzaje sprawdzą się najlepiej?

Biorąc pod uwagę powyżej wymienione cechy, jakie powinny posiadać ogrodzenia ochronne, okazuje się, że nie ma dużego wyboru rodzajów płotu, które mogłyby im sprostać. Jedynym typem płotu, który posiada wszystkie te zalety, jest ogrodzenie panelowe. W niektórych wypadkach dobrze może sprawdzić się również ogrodzenie z siatki, ale w porównaniu z panelami jest ona znacznie mniej wytrzymała i jeśli ma się wybór, ta pierwsza opcja będzie o wiele lepszym rozwiązaniem. Oto zalety paneli ogrodzeniowych, które sprawiają, że doskonale sprawdzą się one jako ochronne płoty zewnętrzne, nawet wewnątrz jako ogrodzenia ochronne maszyn:

- łatwy montaż i demontaż dzięki mocowaniu do słupków za pomocą obejm gotowych paneli,

- wysoka odporność na korozję wykonanych z ocynkowanej stali paneli, które często jeszcze dodatkowo zabezpiecza się warstwą malowania proszkowego, co jak twierdzą eksperci, przedłuża jego odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne nawet do kilkudziesięciu lat,

- wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne dzięki odpowiedniej sztywności i zastosowaniu grubszych drutów niż w przypadku siatki,

- dostępność paneli w różnych rozmiarach, co ułatwia dopasowanie do potrzeb,

- możliwość dużego zagęszczenia oczek zaprojektowanych w układzie pionowym. Oczko ma kształt prostokąta o krótkim boku poziomym i dłuższym pionowym, co uniemożliwia wspinanie się.

Jak widać, jako ogrodzenia ochronne w każdych warunkach sprawdzą się najlepiej te wykonane z paneli ogrodzeniowych. Może będą one nieco droższe od siatki, ale o wiele wytrzymalsze, a tym samym trwalsze. Są też łatwiejsze w montażu. Gotowe panele można też montować w halach, gdzie znakomicie sprawdzą się jako ogrodzenia ochronne maszyn, ponieważ spełniają wszystkie warunki, które musi posiadać ogrodzenie, aby mogło skutecznie chronić miejsca, gdzie dostępu nie może mieć każdy ze względu na bezpieczeństwo.